Hilde Neumayer

Description:

25 lat. Wysoka, niezbyt ładna. Mimo dużej siły fizycznej, nie jest muskularna. Rude włosy obcina krótko, by nie przeszkadzały podczas walki. Oczy ma szare, zimne, które wydają się okrutne i beznamiętne, gdy chce kogoś zastrzaszyć. Ubiera się praktycznie, a najlepiej się czuje w lekkim pancerzu.

Do ludzi odnosi się odpowiednio do ich kondycji społecznej. Oprócz chłopstwa, ich za ludzi nie uważa.

Bio:

Hilde dorastała na Aragonie, jednym ze światów Hazatów. Jest córką tamtejszego zarządcy, co nauczyło ją szacunku dla hierarchii społecznej jako gwarancji porządku. Obserwując ojca przy pracy zrozumiała, że wieśniacy są tylko kolejną kolumną w księgach rachunkowych, zasobem służącym do wytwarzania pożywienia.

Ma starszego brata, który odziedziczy po ojcu posadę, więc musiała znaleźć inny sposób utrzymania – wstąpiła do Musterów. Hilde przeszła szkolenie wojskowe, dzięki któremu ojciec chciał przypodobać się Hazatom. W dodatku nauczyła się tego i owego o zarządzaniu zasobami ludzkimi, co w połączeniu z jej pragmatycznym podejściem do siły roboczej dało jej szansę uczyć się w Akademii po wstąpieniu do gildii.

Ten kocioł kulturowy był szokiem po wiejskich zakątkach Aragonu. Pod wpływem wykładowców kładących nacisk na walkę i poznania poznania politycznych układów w gildii zdecydowałą się zostać żołnierzem.

Nie ma nic przeciwko niewolnictwu – ktoś musi wykonywać niebezpieczne/niewdzięczne zajęcia, a ta namiastka życia chłopów i tak jest tylko smutną wegetacją. Co więcej, niewolnik uprawiający rolę ma często lepsze warunki niż wieśniak, bo choć nie ma nic na własność (kmiotki i tak nie mają wiele), to ma zapewniony wikt i opierunek, czego rolnik nigdy nie jest pewien – mniejsze zbiory mogą dla niego oznaczać głód. W dodatku Musterzy zaprowadzają porządek wśród rzemieślników i artystów, zapewniając każdemu pracę, a ich kontrola pozwala sterować gospodarką tak, by ceny usług utrzymywać na rozsaądnym poziomie. Tak więc żołnierze Musterów pełnią rolę strażników swoich owieczek, a jednocześnie przyczyniają się do utrzymania porządku społecznego.

Jej pierwszą misją była obrona fabryki Decadosów przed ewentualnym buntem wieśniaków. Została przydzielona do plutonu sierżanta Mikury. Dzięki studiom została dowódcą drużyny. Dowodziła pięcioma osobami. Wyszła z inicjatywą, by zamiast czekać na ewentualny atak chłopstwa, robić kilkuosobowe wypady do wiosek, by przypominać o swojej obecności i tłumić w zarodku wszelkie próby buntu. Świeże plotki z Akademii (a tym samym ze świata) pozwoliły jej nawiązać znajomość z sierżantem, a nawet zdobyć jego sympatię, jako że jej służba również była satysfakcjonująca.

Okazało się jednak, że życie żołnierza jest zaskakująco… nudne. Żmudne. Rutynowe. Leagueheim rozbudził w niej ciekawość i chęć eksploracji, czego nie mogło zaspokoić stacjonowanie miesiącami w tym samym miejscu. Po zakończeniu misji skorzystała z wpływów sierżanta, który przekonał taskmastera, by została czyimś ochroniarzem. Tak poznała ojca Tuliusza.

Hilde Neumayer

Grzechy Naszych Przodków Inez